Regulamin oraz Polityka prywatności

Wizyt:
Dzisiaj: 62Wszystkich: 206195
Polecane
Ławeczka Kross

Ławeczka Kross

Cena: 620.00 PLN
Cena:650.00PLN

I. WARUNKI OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.deer-design.pl , zwanego dalej "Sklepem".

2.Sklep prowadzony jest przez DEER DESIGN Karolina Gorczyca , Przysieki 390 C , 38-207 Przysieki, NIP: 685 208 09 49 , REGON: 180220940, zwaną dalej "Sprzedawcą"

3.Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.deer-desig.pl, e-mail – biuro@deer-design.pl, tel. 572 184 239.

4.Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji.

6.Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu z wyjątkiem gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

7.Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a). telefonicznie – pod numerem telefonu +48 572 184 239

b) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@deer-design.pl

II. FORMY PŁATNOŚCI

1.) Zapłata za zamówiony towar powinna  zostać dokonana z góry / przedpłata (płatność z góry):

– przelewem na rachunek bankowy ( przelew tradycyjny )

ING Bank Śląski   05 1050 1458 1000 0092 4121 3884 

– szybki przelew online ( forma płatności elektronicznej )

   Obsługiwana przez Tpay 

 

III. ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1.) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

2.) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

3.) Wszystkie zamówione przedmioty dostarczane są za pośrednictwem kuriera pod wskazany adres przez kupującego.

4.) Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do domu klienta.

5.) W przypadku każdej dostawy prosimy o sprawdzenie opakowania zewnętrznego paczek, w razie wątpliwości również ich wnętrza. W przypadku uszkodzeń należy sporządzić z dostawcą protokół szkody, będący podstawą reklamacji.

6.)  Czas realizacji zamówienia jest zmienny i waha się od 14 do 21 dni w przypadku mebli tapicerowanych ( robionych na zamówienie ) oraz około 7 dni w przypadku mebli gotowych.

7.)  Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia . Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

8.) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

9.)  Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Z zastrzeżeniem  przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

10.) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

11.)  Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
– danych do wystawienia faktury ( bez Vat ) za towar,
– adresu dostawy,

12.) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam i płacę”,

13.) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

14.) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

a) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

15.) Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności za zamówienie na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

16.) Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

17). Sprzedający za zakupiony towar wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego bądź faktury bez Vat.

18). Sprzedawca udziela na wyprodukowane przez siebie przedmioty Gwarancje na okres 12 miesięcy ( od chwili wystawienia dowodu zakupu).

Dowód zakupu ( paragon fiskalny, faktura ) są podstawą aby rozpatrzyć reklamację.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku dokonania zakupu towaru – hokerów , ławek, taboretów itp. wykonanych pod indywidualne zamówienie klienta (  tapicerowane wybraną tkanina przez klienta, wybór koloru )  , Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Dane administratora Deer Design Karolina Gorczyca  Przysieki 390 C, 38-208 Przysieki, NIP : 685-208-09-49

2. Składając zamówienie w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) w bazie deer-design.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

6. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

 VI. REKLAMACJA 

1.Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera / przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacyjnego. Nawet jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków i uszkodzeń. Brak sprawdzenia przesyłki oraz sporządzenia protokołu uszkodzeni podpisanego przez kuriera może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską / transportową. Reklamację wraz z protokołem uszkodzenia oraz zdjęciami produktu i paczek należy zgłosić niezwłocznie po dostawie  ( maksymalnie do 7 dni ).

2.Podstawą reklamacji jest dołączenie do formularzu reklamacyjnego paragonu fiskalnego na reklamowany towar.

3.Reklamacje towaru należy składać drogą meilową na adres   sklepu biuro@deer-design.pl

4. Do składanej przez Kupującego reklamacji na towar wysłany kurierem należy dołączyć protokół szkody sporządzony i podpisany przez kuriera, dokumentacje fotograficzna szkody ( uszkodzeń zamówionego towaru oraz stanu opakowania )  protokołem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru.

5. Kupujący jest zobowiązany odesłać reklamowany towar na wskazany przez Sprzedawce adres ( gdzie rozpatrywana jest reklamacja ) na własny koszt. Towar odsyłany w ramach reklamacji powinien być w stosownym opakowaniu  ( zabezpieczony / zapakowany tak by uniknąć dodatkowych uszkodzeń ) mając na uwadze rodzaj transportu oraz rodzaj i wagę towaru.   

6.Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ( licząc od daty otrzymana reklamowanego towaru )  ustosunkuje się do reklamacji Kupującego /Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

7. W przypadku gdy składana przez Kupującego/Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Facebook